Partnerségi egyeztetés

2022. október 28.

HIRDETMÉNY

lakossági fórum megtartásáról és partnerségi egyeztetés lefolytatásáról

A lakossági fórum és a partnerségi egyeztetés témája:

Salomvár Község településrendezési eszközeinek módosítása a Salomvár 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 259, 260, 262, 267, 268/4, 269, 270, 271, 290/1, 290/2, 291/1, 292, 294, 299, 301, 59, 54 hrsz.-ú ingatlanokat érintően, a „Vt, Vt-1, Vt-2, Vt-3, Vt-4 jelű településközpont vegyes terület övezeteinek beillesztése a HÉSZ-be, valamint a Ktk – különleges településközpont terület övezeteinek kivezetése a HÉSZ-ből” tárgyban.

A fenti felülvizsgálatot a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32. § (6) bekezdés alapján tárgyalásos eljárás keretében kívánjuk végrehajtani.

A Kormányrendelet 29/A. §-a és a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (VIII.23.) önkormányzati rendelete alapján a településrendezési eszköz módosításáról – társadalmi bevonás keretében – a partnerségi egyeztetésben résztvevőket (partnereket) tájékoztatni kell.

Tisztelt Partnerek!

Salomvár Község településrendezési eszközeinek jelen módosítása során a partnerségi egyeztetés keretein belül

  • 11.07-én délelőtt 900 órakor lakossági fórum megtartására kerül sor.
  • A lakossági fórum helyszíne: Salomvár

A részletes szakmai tájékoztató megtekinthető az önkormányzat honlapján (www.salomvar.hu).

Az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.

Együttműködésüket és segítségüket előre is köszönöm.

Salomvár, 2022. október 28.

 

Tisztelettel:

 

Kungli József sk.

polgármester

 

munkaközi tájékoztató partnerségire_VT