Pályázatok

A Magyar Falu Program kiírásában Salomvár 13.522.960 Ft támogatást nyert

a Dózsa György utca felújítására.

 


 

A TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00009 számú projekthez kapcsolódó tájékoztató

A kedvezményezett neve: Salomvár Község Önkormányzata

A projekt címe: Salomvár község belterületi vízrendezése

A szerződött támogatás összege: 39 629 017 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt építés kivitelezési munkáinak célja a település belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, ezáltal a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

Tervezett létesítmények teljes hossza: 525 m.

 

A településrészen a csapadékvizek szállításra az útmenti meglévő árkok szolgálnak. A csapadékvizek végső befogadója a Zala folyó. Két jelentősebb patak, a Harkály patak, Kisbüki patak. A tervezéssel érintett szakasz a település Dózsa György utcájában, illetve a Lesvár utcában található. Két területet került lehatárolásra a projekt által.

 

  1. terület:

A 140/3-030 hrsz-ú önkormányzati kezelésű földút Dózsa György utcai csatlakozásában nincs megoldva a földútról lezúduló csapadékvíz továbbvezetése. A földút >10% emelkedővel rendelkezik. A lezúduló víz elárasztja a Dózsa György utcát, illetve a csatlakozóval szembeni ingatlanokat (29-41 szám).

  1. terület:

A területen lévő közúti árokrendszer feliszapolódott, illetve több kontrás szakasz található. Az érintett kapubejáró átereszek mérete eltérő (Ø40- Ø60 között változó), azok lejtése sem elégíti ki a minimálisan elvárható vízennyiségek biztonságos levezetését.

 

A projekt során a község kül- és belterületi árkain történne beavatkozás a vízkárelhárítási feladatok megoldása érdekében. Ez azt jelenti, hogy a község belterületének a védelme úgy valósul meg, hogy a község Ny-i területéről a belterületre érkező külterületi vizek rendezett elvezetése is megtörténik a községbe bekötő árkok rekonstrukciójával, az elvezetendő vizek irányított és a befogadó felé irányuló tovább vezetésével.

A belterület rendezéssel a rendszerből érkező vizek kártétel nélkül, burkolt és burkolatlan árokrendszeren keresztül kerülnek tovább- illetve elvezetésre a végső befogadó, a Harkály patak irányába. Első lépés tehát a külterületi árokrendezés, melyet második lépésként (illetve párhuzamosan) a belterületi vízelvezető rendszer rekonstrukciója követ. Ezt a gondolkodásmódot a „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” szemlélet jellemzi, ami a vízgyűjtő egészének vizsgálatára épülve a község helyi rendszerére szűkítve és adaptálva tartalmazza a műszaki szükségességeket és megoldásokat.

A belterületi rendezés Salomvár belterületi utcáit (Harkályhegyi út, Dózsa György utca és Lesvár utca), azok árkait és vízelvezető rendszereit érinti az útárkok vízhozam alapján történő méretezés szerinti rendezésével. Ezáltal a község NY-K-i irányú védelme komplex egységként tud kiépülni és funkcionálni.

A projekt várható befejezése: 2022. július 31.