Pályázatok

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1-2022-00009 azonosítószámú „Belterületi közútfejlesztés Salomvár községben” projekt

 

  • Kedvezményezett neve: Salomvár Község Önkormányzata
  • Fejlesztés tárgya: Belterületi közútfejlesztés Salomvár községben
  • Szerződött támogatás összege: 41,33 millió forint

A beruházás részletes bemutatása: A beruházás célja a leromlott állapotú lakóút alépítményének építése, az út szilárd burkolattal való megerősítése az út jelenlegi nyomvonalán. A szűk keresztmetszetű aszfalt burkolatú út több helyen megsüllyedt, burkolata megrepedt, ezért felújítása szükségszerű.

A fejlesztés során a Salomvár 58/1 és 58/3 hrsz-ú útak felújítása valósul meg. A tervezett út közvetlenül kapcsolódik az 58/2 hrsz-ú Kossuth Lajos utca ingatlanokhoz (belterületi közút), mely szintén önkormányzati tulajdonú.

Összesen 432 méter útszakasz felújítása történik meg.

A beruházás keretében olyan út felújítása történik, amely biztosítja a fejlesztendő útvonalon keresztül több intézmény és gazdasági egység jobb megközelítését, elősegíti a biztonságos közösségi közlekedés fenntartását.  A fejlesztésnek eredményeként javul a közutak állapota, ezáltal nő a környezetbiztonság, a környezet állapotának javulása várható. Az önkormányzat projektre vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, a „jelentős károkozás elkerülését célzó” elővigyázatosság elvét betartja mind az előkészítés, mind a megvalósítás során. A beruházás során keletkezett környezeti károkat a projekt megvalósítása során megszünteti.

  • A projekt várható befejezése: 2023. december 31.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

 

További információ kérhető:

Salomvár Község Önkormányzata

Cím:8995 Salomvár, Petőfi S. u. 11.

Email: salomvar@zelkanet.hu

Honlap: www.salomvar.hu

 


 

 

Sajtóközlemény a projekt indításáról

„Belterületi közútfejlesztés Salomvár községben”

 

2023.05.31.

 

Salomvár Község Önkormányzata 41,33 millió forintos 100 %-os támogatást nyert a Belterületi közútfejlesztés Salomvár községben programjának TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1-2022-00009 azonosítószámú kérelme keretében.

 

A beruházás célja a leromlott állapotú lakóút alépítményének építése, az út szilárd burkolattal való megerősítése az út jelenlegi nyomvonalán. A szűk keresztmetszetű aszfalt burkolatú út több helyen megsüllyedt, burkolata megrepedt, ezért felújítása szükségszerű.

 

A fejlesztés során a Salomvár 58/1 és 58/3 hrsz-ú útak felújítása valósul meg. A tervezett út közvetlenül kapcsolódik az 58/2 hrsz-ú Kossuth Lajos utca ingatlanokhoz (belterületi közút), mely szintén önkormányzati tulajdonú.

Összesen 432 méter útszakasz felújítása történik meg.

 

A beruházás keretében olyan út felújítása történik, amely biztosítja a fejlesztendő útvonalon keresztül több intézmény és gazdasági egység jobb megközelítését, elősegíti a biztonságos közösségi közlekedés fenntartását.

A fejlesztésnek eredményeként javul a közutak állapota, ezáltal nő a környezetbiztonság, a környezet állapotának javulása várható. Az önkormányzat projektre vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, a „jelentős károkozás elkerülését célzó” elővigyázatosság elvét betartja mind az előkészítés, mind a megvalósítás során. A beruházás során keletkezett környezeti károkat a projekt megvalósítása során megszünteti.

A projekt várható befejezése: 2023. december 31.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

 

További információ kérhető:

Salomvár Község Önkormányzata

Cím:8995 Salomvár, Petőfi S. u. 11.

Email: salomvar@zelkanet.hu

Honlap: www.salomvar.hu

 


A Magyar Falu Program kiírásában Salomvár Község Önkormányzata 5.371.833 Ft támogatást nyert

a buszmegálló és az egészségház közötti járdaszakasz felújítására.


 

A Magyar Falu Program kiírásában Salomvár Község Önkormányzata 12.200.831 Ft támogatást nyert

a Vass János utca felújítására.

 


 

A Magyar Falu Program kiírásában Salomvár Község Önkormányzata 1.031.428 Ft támogatást nyert

a felelős állattartás elősegítésére.

 


 

A Magyar Falu Program kiírásában Salomvár Község Önkormányzata 13.522.960 Ft támogatást nyert

a Dózsa György utca felújítására.

 


 

A TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00009 számú projekthez kapcsolódó tájékoztató

A kedvezményezett neve: Salomvár Község Önkormányzata

A projekt címe: Salomvár község belterületi vízrendezése

A szerződött támogatás összege: 39 629 017 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt építés kivitelezési munkáinak célja a település belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, ezáltal a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

Tervezett létesítmények teljes hossza: 525 m.

 

A településrészen a csapadékvizek szállításra az útmenti meglévő árkok szolgálnak. A csapadékvizek végső befogadója a Zala folyó. Két jelentősebb patak, a Harkály patak, Kisbüki patak. A tervezéssel érintett szakasz a település Dózsa György utcájában, illetve a Lesvár utcában található. Két területet került lehatárolásra a projekt által.

 

  1. terület:

A 140/3-030 hrsz-ú önkormányzati kezelésű földút Dózsa György utcai csatlakozásában nincs megoldva a földútról lezúduló csapadékvíz továbbvezetése. A földút >10% emelkedővel rendelkezik. A lezúduló víz elárasztja a Dózsa György utcát, illetve a csatlakozóval szembeni ingatlanokat (29-41 szám).

  1. terület:

A területen lévő közúti árokrendszer feliszapolódott, illetve több kontrás szakasz található. Az érintett kapubejáró átereszek mérete eltérő (Ø40- Ø60 között változó), azok lejtése sem elégíti ki a minimálisan elvárható vízennyiségek biztonságos levezetését.

 

A projekt során a község kül- és belterületi árkain történne beavatkozás a vízkárelhárítási feladatok megoldása érdekében. Ez azt jelenti, hogy a község belterületének a védelme úgy valósul meg, hogy a község Ny-i területéről a belterületre érkező külterületi vizek rendezett elvezetése is megtörténik a községbe bekötő árkok rekonstrukciójával, az elvezetendő vizek irányított és a befogadó felé irányuló tovább vezetésével.

A belterület rendezéssel a rendszerből érkező vizek kártétel nélkül, burkolt és burkolatlan árokrendszeren keresztül kerülnek tovább- illetve elvezetésre a végső befogadó, a Harkály patak irányába. Első lépés tehát a külterületi árokrendezés, melyet második lépésként (illetve párhuzamosan) a belterületi vízelvezető rendszer rekonstrukciója követ. Ezt a gondolkodásmódot a „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” szemlélet jellemzi, ami a vízgyűjtő egészének vizsgálatára épülve a község helyi rendszerére szűkítve és adaptálva tartalmazza a műszaki szükségességeket és megoldásokat.

A belterületi rendezés Salomvár belterületi utcáit (Harkályhegyi út, Dózsa György utca és Lesvár utca), azok árkait és vízelvezető rendszereit érinti az útárkok vízhozam alapján történő méretezés szerinti rendezésével. Ezáltal a község NY-K-i irányú védelme komplex egységként tud kiépülni és funkcionálni.

A projekt várható befejezése: 2022. július 31.