Ebösszeírás 2023

2023. március 23.

Ebösszeírás 2023

Lakossági tájékoztatás ebösszeírásról

Salomvár Község Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján Teskánd közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában 2023. március 15-től 2023. május 31-ig ebösszeírást végez. Az ebösszeírás „önbevallásos” módszerrel történik, a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.

Az eb tulajdonosa és/vagy tartója az eb összeírásakor köteles a jogszabályban foglalt, az ebösszeíró nyomtatványon szereplő adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatáshoz szükséges formanyomtatvány (Ebösszeíró adatlap) beszerezhető a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy letölthető innen.

Az ebösszeíró adatlapot kutyánkként szükséges kiállítani. A mikrochippel ellátott és az állatorvosnál bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint korábbi ebösszeírások során már bejelentett kutyákról is kell adatszolgáltatást teljesíteni, abban az esetben is, ha az adatokban nem történt változás.

Az adatszolgáltatás a törvény 42/B § (5) bekezdése alapján kötelező! Az ebösszeíráshoz szükséges adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye – az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján – minimum 30.000 forint pénzbírság.

Kérem, szíveskedjenek a kitöltött és aláírt ebösszeíró adatlapot postai úton, a 8995 Salomvár, Petőfi utca 11. címre, vagy elektronikus úton e-papíron, SALOMVONK (KRID: 701851915) hivatali kapura, vagy személyesen munkaidőben a a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal Salomvári Kirendeltségére eljuttatni.

Köszönöm, hogy az adatszolgáltatás teljesítésével előmozdítja az ebösszeírás sikerességét!

Salomvár, 2023. március 10.

 

Bencze Ildikó

jegyző

 

Letölthető nyomtatványok:

Adatvédelmi tájékoztató az ebösszeírás során megvalósuló adatkezelésről

Ebösszeíró adatlap