Jóléti támogatás

2021. november 16.

Tisztelt Szülők!

 

  1. július 1. napjától hatályos Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete, melyben a 18. §-a rendelkezik a jóléti támogatás szabályairól.

 

A rendelkezéseknek megfelelően a képviselő-testület a 2021. október 12-i testületi ülésén úgy döntött, hogy a 0-18 éves korú gyermekek részére egységesen 5.000,- Ft egyösszegű jóléti támogatást biztosít.

 

A jóléti támogatás kifizetéséhez az alábbi együttes rendelkezésnek kell megfelelni:

  • a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindekori legkisebb összegének tizenkétszeresét nem haladja meg, 2021. évben a 342.000,- Ft/fő,
  • a támogatás iránti kérelmet november 30. napjáig kell benyújtani a salomvári hivatalba a mellékelt kérelemnyomtatványon, melyhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatot és annak kitöltéséhez szükséges háztartásban élők jövedelemigazolásait (előző havi nettó munkabér (jelen eseteben a 2021. október havi), családi pótlék stb.,)
  • egy háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a juttatásra.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő!

 

 

A fentiekkel kapcsolatban érdeklődni munkaidőben a 92/571-003; 92/571-004 ill. a 30/469-6409-es telefonszámokon lehet.

 

 

Salomvár, 2021. november 16.

 

 

Kungli József

polgármester