Partnerségi egyeztetés

2021. november 9.

 Tisztelt Lakosok, Partnerek!

 

Salomvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásai értelmében megalkotta a településkép védelméről szóló 8/2018.(IX.5.) önkormányzati rendeletét, melynek módosítása vált szükségessé a törvénnyel való jogharmonizáció érdekében.

A rendelet tervezet módosításának véleményezési szakaszát az önkormányzat elindította, melynek keretében a véleményezési dokumentumot el kell küldeni az eljárásban részt vevő államigazgatási szerveknek, illetve lakossági fórum keretében partnerségi egyeztetést kell lefolytatni.

 

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet lehetővé teszi az  előzetes és a munkaközi tájékoztatás lakossági fórumának online megtartását azzal a kitétellel, hogy így a közzétételt követően 15 napig érkezhetnek be észrevételek. A beérkező véleményekre a véleményezési szakasz lezárásáról szóló önkormányzati döntésben kell reagálni.

 

Kérem Önöket, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40.§ (2) bekezdése alapján a tervezettel kapcsolatos véleményeiket a település partnerségi rendelete alapján szíveskedjen megküldeni.

 

A lakossági online véleményezési időszak: 2021.11.09 – 2021.11.23.

 

A véleményeket az alábbi elérhetőségen várjuk:

  • aljegyzo@teskand.hu

 

Salomvár, 2021. november 09.

 

                                                                      Tisztelettel:

                                                                                                             Kungli József sk.

                                                                                                                polgármester

 

 

A Partnerségi egyeztetésről szóló pdf dokumentum az alábbi linken letölthető:

Partnerségi egyeztetés