Salomvár

A salomvári iskolaudvar felújítása

A Facebook folyamatos híradása mellett zajlik a Salomvári Iskola udvarának megújítása. Az önkéntesek hétvégéken dolgoznak. Kik az önkénteseink: szülők, helyi lakosok, vállalkozók, akik időt és energiát tudnak áldozni e nemes cél érdekében. Az elvégzett munka mögött persze anyagi források is állnak. A másik nagy kérdés, ami a szemlélődőt foglalkoztatja: miből nyílt lehetőség erre a munkára. Itt is az önkéntességet tudjuk megnevezni. Forrásaink: a volt fenntartó önkormányzatok: Salomvár, Zalacséb, Zalaháshágy, Keménfa által felajánlott és átutalt pénzeszközök, az iskolát támogató alapítvány mozgósítható vagyona, szülők, volt tanítványok, helyi lakosok, vállalkozók felajánlásai. A felajánlók között többen voltak, akiknek még vagy már nincs napi kapcsolatuk az iskolával. Fontos azonban szólni a természetbeni felajánlásokról is: szállítás költségei, munkagépek és üzemanyag, élelmiszer.

 

Ha számokra akarjuk fordítani: eddig beérkezett felajánlások (az alapítvány  induló pénzeszközei nélkül): 2.525.000,- Ft, eddigi ráfordítás: 2.737.493,- Ft.

Salomvár Község Önkormányzata 1.500.000,- Ft, Zalacséb 500.000 -Ft,  Keménfa 150.000 -Ft, Zalaháshágy 50.000 -Ft, támogatást szavazott meg és utalt át az alapítvány számára.

Terveink szerint a meglévő pénzösszeg biztosítja a tervezett munkák befejezését.

 

A munka egy nagy fázisa, a térkő lerakása elkészült, de az udvart a munkálatok után még helyre kell állítani, a kerítés, a növényzet és a játékok megújítása még hátra van. Már így is minőségi változás állt be az iskolahasználók mindennapjaiban, de a kitűzött cél eléréséig még sokat kell dolgozni. Reméljük, önkénteseink munkakedve nem lankad és kitartanak, de folyamatosan hívjuk és várjuk azokat, akik szívesen csatlakoznának e nemes kezdeményezéshez. Ahhoz a kezdeményezéshez, amely a kitűzött fizikai cél megvalósításán túl nagyon sokat ad a megvalósításban résztvevőknek: az együtt végzett munka öröme, az egymásra találás. Rég nem látott összefogás alakult ki Salomváron a Salomvári Iskoláért, csak a megbecsülés és a köszönet szavaival lehet szólni a résztvevőkről, a munkájukról. Köszönjük valamennyiüknek és további eredményes együttműködést kívánunk nekik.